STÁTNÍ A OBECNÍ ZNAKY PRO ÚŘADY, ŠKOLY, FIRMY

Nabízíme znaky gravírované nebo jako polepy z nalepovací fólie.

Užívání státního znaku a znaku obce obcemi a jejich orgány

Státní symboly ČR upravuje zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech české republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb., který obsahuje jejich popis a vyobrazení.
Užívání státních symbolů, tedy i velkého a malého státního znaku upravuje s účinností od 5.10.2001 zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů české republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 17.6.2006. Podle § 2 písm. f) zákona jsou oprávněni užívat státní znak kraje, obce, městské obvody či městské části členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy. Tyto jsou oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu přenesené působnosti.

Podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, mohou mít obce znak. Znak uděluje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny. Znak obce (městská část) mohou užívat obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce (městské části) jen s jejím souhlasem. Znak obce může být používán jen při výkonu samostatné působnosti obce (městské části).

počítadlo.abz.cz

Kontaktní údaje

 • Telefon:
  775 551 080
 • Email:
 • Adresa:
  Mírová 31/162
  703 00 Ostrava - Vítkovice
  Česká republika